CST verplicht?

CST verplicht?


Tal en Thee wenst voorstellingen laagdrempelig en toegankelijk aan te bieden aan het publiek. Voor publieksvoorstellingen geeft Tal en Thee daarom de mogelijkheid aan het publiek om de kostprijs van een antigeentest te vergoeden.*Voor een terugbetaling mail je ons de volgende gegevens:


- naam en voornaam

- mailadres

- rekeningnummer

- betalingsbewijs van de antigeentest

- betalingsbewijs van het toegang-ticket voor onze productie*Enkel bij een volledigheid van de gevraagde gegevens is een terugbetaling mogelijk. 

*Door ons de gevraagde gegevens te bezorgen ga je automatisch akkoord met de privacyverklaring die je hieronder terugvind.

*De maximum teruggave per persoon is 26,70 euro.

*Bij een vermoeden van misbruik van deze dienstverlening kan Tal en Thee een terugbetaling van een antigeentest weigeren.

*Tal en Thee kan deze dienstverlening op elk moment stopzetten, maar zal hierover duidelijk communiceren via deze website.

*Deze dienstverlening is niet van toepassing bij schoolvoorstellingen, aangezien het CST hier niet van toepassing is. Heb je vragen? Neem dan contact met ons op.


Tal en Thee

Maarten Van Aerschot

contact @ talenthee.be

+32 (0) 494685898
Privacyverklaring 


  1. De verwerkingsverantwoordelijke is:


Tal en Thee vzw

Waterstraat 41,

3130 Begijnendijk

+32 (0) 494 685898

contact @ talenthee.be
                 

en hierna genoemd: Tal en Thee 


De functionaris voor gegevensbescherming voor Tal en Thee is:


Maarten Van Aerschot
+32 (0) 494 685898

contact @ talenthee.be2. Door je gegevens aan Tal en Thee te bezorgen, geef je informatie door die toelaat jou als persoon te identificeren. Dit gebeurt enkel voor onze dienstverlening m.b.t. het terugbetalen van je antigeentest op basis van de gevraagde gegevens.

Door je gegevens aan Tal en Thee te bezorgen accepteer je dit privacybeleid.3. Je persoonsgegevens zullen na de terugbetaling van de antigeentest verwijderd worden. Tal en Thee bewaart geen persoonsgegevens. De verwijdering is meteen effectief.4. Enkel die persoonsgegevens worden verzameld die nodig zijn om ons in staat te stellen een antigeentest m.b.t. het bijwonen van één van onze producties te vergoeden. 


Hiervoor verzamelen we:


- voornaam en naam

- e-mailadres

- rekeningnummer

- betalingsbewijs van de antigeentest

- betalingsbewijs van je toegangsticket voor één van onze producties


Enkel op basis van volledigheid van de gevraagde gegevens, is Tal en Thee in staat een atigeentest terug te betalen. 


Je kiest of je hiertoe gegevens aan Tal en Thee bezorgt. 5. Persoonsgegevens worden bewaard zo lang dat nodig is om jou de antigeentest terug te betalen waarvoor je toestemming gaf. Je persoonsgegevens worden maximaal tot 1 week bijgehouden.6. Je persoonsgegevens worden enkel doorgegeven aan derden als dit nodig is voor het doel waarvoor jij toestemming gaf of als dit wettelijk verplicht en toegestaan is (bijvoorbeeld in het kader van een gerechtelijk onderzoek).


Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.


Er worden geen marketingprofielen aangemaakt.7. Wij hebben absoluut niet de intentie om gegevens te verzamelen over minderjarigen zijn, ook niet als zij hiervoor toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of wie mailt minderjarig is. 8. De computers en internetverbindingen waarop jouw persoonsgegevens worden bewaard en getransporteerd zijn zo goed mogelijk beveiligd tegen hacken, installeren van malware en ander oneigenlijk gebruik.Op de computers en het netwerk kan enkel worden ingelogd met een gebruikersnaam en paswoord.


Iedereen die namens Tal en Thee jouw persoonsgegevens kan inkijken of kennen is gebonden aan geheimhouding van die informatie.

Er wordt geen back-up gemaakt van de persoonsgegevens.


Alle medewerkers van Tal en Thee zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens en privacy.


Deze Privacyverklaring kan wijzigen. Wij passen de regels en voorwaarden aan om jouw privacy zo goed mogelijk te beschermen en op een transparante manier met jouw persoonsgegevens om te gaan. Neem dus geregeld opnieuw een kijkje. De laatste aanpassing dateert van 8 november 2021.


9. We springen zo zorgvuldig mogelijk om met jouw persoonsgegevens en houden die beveiligd bij. Gaat er toch iets mis, dan zullen we jou zo snel mogelijk op de hoogte brengen en er alles aan doen om de schade te beperken.

Het verspreid geraken van jouw persoonsgegevens door gegevensdiefstal of datalekken kan geen aanleiding geven tot schadeclaims ten aanzien van ons.


10. Heb je ondanks onze voorzorgsmaatregelen toch klachten over ons gebruik van jouw persoonsgegevens, contacteer ons dan via contact @ talenthee.be en we zoeken een oplossing.


Meer informatie over klachtenprocedures vind je op volgende websites: privacycommissie, Vlaamse Toezichtcommissie.